plany filmowe

Jedną z naszych ulubionych dziedzin fotografii jest praca fotosisty na planach filmowych. Doskonale znamy specyfikę tej pracy, która jednak różni się od zwykłego reportażu, wiemy jakiego typu zdjęcia potrzebne są do promocji filmu, jak współpracować na planie z pionem technicznym, jakie znaczenie dokumentacyjne mają tzw. werki.

Copyright © 2018     PIMENTA STUDIO   Wrocław